Styrelsen

Föreningen består av två aktiva styrelser. En bestående av årskurs gymnasietvåor och den andra av gymnasietreor.  Den yngre styrelsen heter Fanborgen och den äldre Den officiella styrelsen. Varje styrelse har 16 poster. Nedan ser ni vad varje post har för speciellt huvudansvar och följande vilka som har posterna idag

Officiella styrelsen

Ordförande:  Isak Haglund

Vice Ordförande: Elin Viker

Sekreterare: Frida Garpedal

Skattemästare: Siri Norling

Vice skattemästare: Adam Kindåker

Kulturmästare: Moa Lindén

Vice kulturmästare: Oscar Söderström

Inköpsmästare: Axel Hallander

Vice inköpsmästare: Oskar Holm

Webbredaktör: Jennifer Söderkvist

Vice webbredaktör: Tahir Plojovic

Chefstecknare: Linn Andersson

Sångfågel: Lone Andersson

Arkivarie: Karl Pétursson

Fanborgen

 

Ordförande:  Hanna Lidberg

Vice Ordförande: Jacob Signeul

Sekreterare: Åse Kringstad

Vice sekreterare: Cecilia Smed

Skattemästare: Andreas Andersen

Vice skattemästare: Isabella Käll

Kulturmästare: Tova Adrelius

Vice kulturmästare: Nils Nordberg

Inköpsmästare: Alicia Ingesson

Vice inköpsmästare: Jennifer Bergman

Webbredaktör: Wilma Ekman

Vice webbredaktör: Petter Söderberg

Chefstecknare: Altin Kelmendi

Galderfotograf: Lova Granbom

Sångfågel: Ella Gunnarsson

Arkivarie: Elin Hjalmarsson

Posternas Uppgifter

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Ordförande”]
Kallar till möten och på dessa skapar ordning genom att fördela ordet bland styrelsemedlemmarna. Denne ser till att traditionerna förs vidare och representerar även föreningen utåt.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Ordförande”]
Hjälper ordförande med dennes sysslor när bördan blir för tung. När ordförande är frånvarande ansvarar vice ordförande över dennes uppgifter.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Sekreterare”]
För under varje möte protokoll, så att det som sägs under mötena inte blir förglömt, och delar sedan detta till samtliga styrelsemedlemmar. Sekreterare uppdaterar även allmänna texter såsom dessa på hemsidan.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Sekreterare”]
Hjälper sekreterare med dennes sysslor när bördan blir för tung. När sekreterare är frånvarande tar vice sekreterare ansvaret att ta över dennes uppgifter. Det är även vice sekreterare som utvärderar och nedtecknar olika evenemang som hålls av DGF.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Skattemästare”]
Ansvarar för att styrelsens ekonomi sköts på ett korrekt sätt. Varje år lägger denna fram en budget för framtiden och deklaration. Under året framför skattemästare ekonomiska redovisningar regelbundet och i slutet av året en utvärdering av budgeten. Skattemästaren kontaktar även banken och håller ordning på konton och kvitton.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Skattemästare”]
Hjälper skattemästare med tunga uppgifter såsom deklaration, budgetplanering och ekonomisk redovisning. Denne finns alltid till hands då skattemästare stöter på problem. Planerar och tar inträdesavgift till olika evenemang.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kulturmästare”]
Ser till att olika kulturella evenemang genomförs. Denne fixar lokaler till olika arrangemang, och dessa även utsmyckar.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Kulturmästare”]
Hjälper kulturmästare med dennes uppgifter.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Inköpsmästare”]
Tar kontakt med olika företag. Denne ser till att ett avtal görs med ett mössföretag och att studenterna får sina mössor. Inköpsmästare ansvarar för alla inköp som görs till DGF. Samtliga redovisas till skattemästare.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Inköpsmästare”]
Hjälper inköpsmästare med dennes uppgifter och inköp.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Arkivarie”]
Ansvarar för DGFs material. Denne ser till att allt material är i bra skick och alltid finner sig tillbaka till arkivet efter användning. Arkivarien ser till att DGF-arkivet på Lugnetgymnasiet bevaras och att det är städat och organiserat.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Sångfågel”]
Ansvarar för att alla styrelsemedlemmar kan sångerna som ska sjungas på studenten. Denne leder sångerna på studentveckan genom att ta ton. Dessutom för sångfågeln sångerna vidare till nya styrelse.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Galderfotograf”]
Dokumenterar DGFs verksamhet i bilder. Fotograferar och filmar olika arrangemang och lägger upp på sociala medier. Fotografen skriver varje år ut och arkiverar ett urval av foton i ett fysiskt album.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Webbredaktör”]
Tar hand om och uppdaterar den aktuella hemsidan samt övriga informationsportaler samt sociala medier och marknadsför DGF som förening.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Vice Webbredaktör”]
Hjälper webbredaktör med dennes uppgifter.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chefstecknare”]
Ser till att affischer till olika evenemang görs och trycks. Chefstecknare har även ansvar för att det varje år finns DGF-diplom och att dessa skrivs på och ges till den avgående styrelsen.[/su_spoiler]

[/su_accordion]