Styrelsen

Föreningen består av två aktiva styrelser. En bestående av årskurs gymnasietvåor och den andra av gymnasietreor.  Den yngre styrelsen heter Fanborgen och den äldre Den officiella styrelsen. Varje styrelse har 16 poster. Nedan ser ni vad varje post har för speciellt huvudansvar och följande vilka som har posterna idag.

Officiella styrelsen 2021-2022
 

Ordförande: Fredrick Lundin

Vice Ordförande: Elin Mats

Sekreterare: Miriam Bassek

Vice Sekreterare: Oliver Von Sicard

Skattemästare: Alva Wikström

Vice skattemästare: Oskar Kahr

Kulturmästare: Maja Sundström

Vice kulturmästare: Hugo Gracie

Inköpsmästare: Alvin Alexandersson

Vice inköpsmästare: Ebba Heden

Webbredaktör: Sanna Sjöberg

Vice webbredaktör: Emil Tillman Aspefalk

Chefstecknare: Moa Östfjord

Sångfågel: Johannes Siljendahl

Galderfotograf: Alva Holm

Arkivarie: Ella Forsström

FANBORGEN 2021-2022
 

Ordförande: Saga Wikbladh

Vice Ordförande: Wilgot Jonsson

Sekreterare: Wilma Johansson

Vice Sekreterare: Albin Frost

Skattemästare: Alfred Munters

Vice skattemästare: Julia Uhlin

Kulturmästare: Ian Göras

Vice kulturmästare: Ebba Ek

Inköpsmästare: Axel Klingberg

Vice inköpsmästare: Celina Andersson

Webbredaktör: Emma Nordstrand

Vice webbredaktör: Isak Busk

Chefstecknare: Tyra Engvall

Sångfågel: Christina Barrling

Galderfotograf: Stella Jones

Arkivarie: Leonard Staffas

 
 

Posternas Uppgifter

Ordförande
Kallar till möten och på dessa skapar ordning genom att fördela ordet bland styrelsemedlemmarna. Denne ser till att traditionerna förs vidare och representerar även föreningen utåt.

Vice Ordförande
Hjälper ordförande med dennes sysslor när bördan blir för tung. När ordförande är frånvarande ansvarar vice ordförande över dennes uppgifter.

Sekreterare
För under varje möte protokoll, så att det som sägs under mötena inte blir förglömt, och delar sedan detta till samtliga styrelsemedlemmar. Sekreterare uppdaterar även allmänna texter såsom dessa på hemsidan.

Vice Sekreterare
Hjälper sekreterare med dennes sysslor när bördan blir för tung. När sekreterare är frånvarande tar vice sekreterare ansvaret att ta över dennes uppgifter. Det är även vice sekreterare som utvärderar och nedtecknar olika evenemang som hålls av DGF.

Skattemästare
Ansvarar för att styrelsens ekonomi sköts på ett korrekt sätt. Varje år lägger denna fram en budget för framtiden och deklaration. Under året framför skattemästare ekonomiska redovisningar regelbundet och i slutet av året en utvärdering av budgeten. Skattemästaren kontaktar även banken och håller ordning på konton och kvitton.

Vice Skattemästare
Hjälper skattemästare med tunga uppgifter såsom deklaration, budgetplanering och ekonomisk redovisning. Denne finns alltid till hands då skattemästare stöter på problem. Planerar och tar inträdesavgift till olika evenemang.

Kulturmästare
Ser till att olika kulturella evenemang genomförs. Denne fixar lokaler till olika arrangemang, och dessa även utsmyckar.

Vice Kulturmästare
Hjälper kulturmästare med dennes uppgifter.

Inköpsmästare
Tar kontakt med olika företag. Denne ser till att ett avtal görs med ett mössföretag och att studenterna får sina mössor. Inköpsmästare ansvarar för alla inköp som görs till DGF. Samtliga redovisas till skattemästare.

Vice Inköpsmästare
Hjälper inköpsmästare med dennes uppgifter och inköp.

Arkivarie
Ansvarar för DGFs material. Denne ser till att allt material är i bra skick och alltid finner sig tillbaka till arkivet efter användning. Arkivarien ser till att DGF-arkivet på Lugnetgymnasiet bevaras och att det är städat och organiserat.

Sångfågel
Ansvarar för att alla styrelsemedlemmar kan sångerna som ska sjungas på studenten. Denne leder sångerna på studentveckan genom att ta ton. Dessutom för sångfågeln sångerna vidare till nya styrelse.

Galderfotograf
Dokumenterar DGFs verksamhet i bilder. Fotograferar och filmar olika arrangemang och lägger upp på sociala medier. Fotografen skriver varje år ut och arkiverar ett urval av foton i ett fysiskt album.

Webbredaktör
Tar hand om och uppdaterar den aktuella hemsidan samt övriga informationsportaler samt sociala medier och marknadsför DGF som förening. ”spindeln i nätet”

Vice Webbredaktör
Hjälper webbredaktör med dennes uppgifter.

Chefstecknare
Ser till att affischer till olika evenemang görs och trycks. Chefstecknare har även ansvar för att det varje år finns DGF-diplom och att dessa skrivs på och ges till den avgående styrelsen.